Działalność badawczo - rozwojowa zakładu

     Aby stale podnosić jakość oferowanych Państwu produktów i usług nasza firma stale się rozwija. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia oraz zdolności swoich inżynierów stale wprowadza udoskonalenia w procesie produkcyjnym.
 
     Ostatnim naszym osiągnięciem w tym zakresie jest uzyskanie z Urzędu Patentowego patentu na "Urządzenie do rozpęczania rur w profilach".
 
     Złożyliśmy również wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pt. "Wkładka do osadzania drzwi w ekranach akustycznych".
 
Wynalazczość i rozwój